Děkujeme za podporu
této vzdělávací akce.

Vážení přátelé,

pacient, u kterého byla diagnostikována rakovina prostaty, má řadu možností, jak zjistit maximum informací ohledně léčby, ať již od svého lékaře či ze specializovaných webů, které se této nemoci věnují. To ale nestačí. Nejde jen o to úspěšně zvládnout léčbu, jde také o to žít tak, aby se nemoc nevrátila. A to je naším cílem.

 

Vilím Šimánek

Předseda sdružení pacientů s onemocněním prostaty Prostak, o.p.s.

Pořadatel

Prostak, o.p.s. sdružení pacientů
s onemocněním rakoviny prostaty,

Urologická klinika FN Olomouc

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A REGISTRACE

Solen, s.r.o.

Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Mgr. Jitka Nováková

mob. 777 714 680

novakova@solen.cz